Το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να σας δείξει ιστορικό 30 ή 60 λεπτών (History) πατήστε την διάρκεια που θέλετε (30m ή 60m), κατόπιν πατήστε το RUN για να δείτε το ιστορικό. Επίσης έχετε την δυνατότητα να μεγεθύνετε την εικόνα στα 300 χιλ. αλλά πάντα με

κέντρο την περιοχή μου.